หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล

ส่วนใหญ่ สนามฟุตบอลที่เป็นสนามเช่า มักจะใช้หญ้าเทียมมีความยาวของตัวใบหญ้า ระหว่าง 5-6 cm สีเขียว มีทั้งสีเขียวเข้มและเขียวอ่อน ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล

หญ้าเทียม 50 มม.

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: